Οδοντιατρική Σύννεφα
Ημερολόγιο
Metadata

Αρχική δημοσίευση:
10 Ιανουαρίου 2013

Συντάκτης:
Μαρουφίδης Νικόλαος
Validators
ΟΣΘ: Σύλλογος στα πρόθυρα χρεοκοπίας - Προεδρείο υπό διάλυση
Ο.Σ.Θ.
Υπόθεση δικαστικής διαμάχης
Στις 28/12/2012 και ώρα 13.00, διεξήχθη ΔΣ στα γραφεία του ΟΣΘ με θεματολογία -όπως κάθε χρόνο λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει ο χρόνος- την Διαγραφή Μελών του ΟΣΘ από τα Μητρώα του Συλλόγου, λόγω οφειλών.

Για πρώτη φορά στα χρονικά τέθηκε επιπλέον θέμα στην ημερήσια Διάταξη ενός εθιμοτυπικού ΔΣ, με τίτλο "Υπόθεση δικαστικής διαμάχης με πρώην Νομικό Σύμβουλο ΟΣΘ".

Κατά τη συζήτηση αυτού του θέματος, τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του ΟΣΘ για την επιδίκαση από το Εφετείο Θεσσαλονίκης, εις βάρος του ΟΣΘ και υπέρ του πρώην Νομικού Συμβούλου του ΟΣΘ, ενός ποσού που συνολικά ξεπερνά τα 30.000 ευρώ!
Το δικαίωμα του Προέδρου και οι βεβιασμένοι χειρισμοί
Επιγραμματικά, ο Πρόεδρος του ΟΣΘ κ. Δεβλιώτης, πριν από 4 χρόνια, είχε εισηγηθεί στο ΔΣ την αντικατάσταση του τότε Νομικού Συμβούλου του ΟΣΘ με άλλο δικηγόρο. Το ΔΣ τότε θεώρησε "δικαίωμα του Προέδρου" να επιλέγει τους συνεργάτες του και τον εξουσιοδότησε να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αλλαγή του Νομικού Συμβούλου.

Δυστυχώς οι ατυχείς, πρόχειροι και βεβιασμένοι χειρισμοί του Προέδρου, να απαλλάξει τον Σύλλογο από τον ανεπιθύμητο δικηγόρο, τον προκάλεσαν να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την διεκδίκηση δεδουλευμένων και αποζημίωσης, παρά το γεγονός πως υπήρχε σύμβαση εργασίας μεταξύ αυτού και του ΟΣΘ, που δεν προέβλεπε αποζημίωση!

Μέσα στο 2010 εκδόθηκε απόφαση από το Πρωτοδικείο, το οποίο αποφάσισε πως η συγκεκριμένη σύμβαση ήταν άκυρη και επιδίκασε υπέρ του πρώην συνεργάτη του ΟΣΘ ένα ποσό 6.500 ευρώ, άμεσα καταβλητέο και επιπλέον περίπου 8500 ευρώ για αποζημίωση και 250 ευρώ δικαστικά έξοδα.

Μετά την πρωτόδικη απόφαση (εκδόθηκε το 2010), που χρέωσε τον Σύλλογο με περισσότερα από 14.000 ευρώ και ενώ πολλά μέλη του ΔΣ είχαν τοποθετηθεί υπέρ της καταβολής των δεδικασμένων και το κλείσιμο της υπόθεσης, η τότε πλειοψηφία της ΑΣΚΟΘ επέμεινε σε νέα δικαστική εμπλοκή, με προσφυγή στο Εφετείο και με σκοπό την ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης.

Αντ΄αυτού, το Εφετείο μετά από δύο περίπου χρόνια, στις 31 Αυγούστου 2012, αποφάνθηκε την καταβολή συνολικά 25.700 ευρώ στον δικηγόρο, 1850 ευρώ δικαστικά έξοδα και όλους τους νόμιμους τόκους, δηλαδή περισσότερα από 30.000 ευρώ!
Τα ισχνά αποθεματικά
Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, πως το Προεδρείο του Συλλόγου μας θεωρεί ότι το σκεπτικό της απόφασης του Εφετείου δικαιώνει τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, αλλά κανείς δεν απαντά επί της ουσίας στο ερώτημα "πώς είναι δυνατόν να δικαιώνεται δικαστικά ο Σύλλογος, αλλά να καλείται να καταβάλλει οικονομικά τα διπλάσια από ότι αποφάσισε η πρωτόδικη απόφαση" ;

Δηλαδή "η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθενής απεβίωσε" ;

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Εφετείου, δυστυχώς για τα συμφέροντα του Συλλόγου και των 1750 οδοντιάτρων της Θεσσαλονίκης, αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της οικονομικής αυτονομίας του Συλλόγου, καθώς αν συνυπολογιστούν ότι αφενός δεν έχουν καταβληθεί σχεδόν 50.0000 ευρώ στην Ομοσπονδία, από τις εισφορές του 2012 και αφετέρου το Αποθεματικό μετά βίας ξεπερνά τις 80.000 ευρώ, αβίαστα συμπεραίνεται πως ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης βρίσκεται στα πρόθυρα Χρεοκοπίας !

η συνέχεια στην επόμενη σελίδα
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster