Οδοντιατρική Σύννεφα
Metadata

Τελευταία δημοσίευση:
23 Απριλίου 2020

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Validators
Χάρτης θέσεων οδοντιατρείων
Marker Colors
Flower
red rectangular Οδοντίατρος
blue rectangular Ορθοδοντικός
green rectangular Προσθετολόγος
mov rectangular Περιοδοντολόγος
red rectangular Παιδοδοντίατρος
blue rectangular Ενδοδοντίατρος
green rectangular Στοματολόγος
mov rectangular Στοματικός & Γναθοπροσωπικός
Χειρουργός
Για την καλύτερη περιήγηση στον χάρτη
Στο επάνω δεξιά μέρος του χάρτη υπάρχει ένα τετράγωνο : square

Πατώντας επάνω στο τετράγωνο, ανοίγει ο χάρτης σε full screen. Έτσι θα έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια στη μετακίνησή σας και στην ανάγνωση των πληροφοριών που έχει μέσα κάθε marker.
Προϋπόθεση ένταξης στον χάρτη
H ένταξη των οδοντιατρείων στον χάρτη, γίνεται χωρίς χρέωση, αλλά προϋποθέτει πιστοποιημένη εγγραφή των συναδέλφων στους καταλόγους της Οδοντιατρικής.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον χάρτη αντλούνται μόνο από πιστοποιημένα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κάθε marker στον χάρτη αντιστοιχεί πάντα σε ένα οδοντιατρείο που λειτουργεί και εμφανίζει σωστά στοιχεία θέσης, επικοινωνίας και προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η διαδικασία ένταξης
Παίρνοντας τα στοιχεία από μία πιστοποιημένη εγγραφή, η Οδοντιατρική τοποθετεί έναν marker επάνω στον χάρτη, με βάση τη διεύθυνση του οδοντιατρείου.

Στη συνέχεια δημιουργεί ένα info window με τις εξής πληροφορίες : Ονοματεπώνυμο, Ειδικότητα, Προσφερόμενες υπηρεσίες και link προς τον ιστότοπο του συναδέλφου (αν ο συνάδελφος δεν διαθέτει ιστότοπο, τότε το link πηγαίνει τον επισκέπτη στα στοιχεία εγγραφής του συναδέλφου, στον αντίστοιχο κατάλογο της Οδοντιατρικής).

Το info window ανοίγει όταν ο επισκέπτης κάνει κλικ επάνω στον marker.

Αν δεν γνωρίζετε τις συντεταγμένες του ιατρείου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εφαρμογές που υπάρχουν στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα το latlong.net. Εμάς μας ενδιαφέρει η μορφή lat long, που έχει την εμφάνιση πχ (37.044138, 22.115352).

Γράψτε στα Ελληνικά τα εξής : Οδό, αριθμό, Πόλη, ταχυδρομικό κώδικα, χώρα. Καταγράψτε τις συντεταγμένες και πληροφορήστε μας για αυτές.

Αν δεν έχουμε από εσάς στη διάθεσή μας τις συντεταγμένες του ιατρείου σας, η Οδοντιατρική καταχωρίζει το ιατρείο σας με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση που της παρέχουν τα on line εργαλεία.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2022
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster