Οδοντιατρική
top right
bottom left
Ημερολόγιο
Τελευταία δημοσίευση:
16 Σεπτεμβρίου 2018

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Υπηρεσίες καταλόγου:
Πιστοποίηση εγγραφής SaferMail Live text Infoplants Highlights Υπηρεσία διαγραφής

Valid XHTML 1.0 Transitional

Κατάλογος Στοματικών & Γναθοπροσωπικών Χειρουργών
Στο ιατρείο
Με τη συνεργασία των εγγεγραμμένων συναδέλφων
Κεχαγιάς Νικόλαος
certified Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός MD, DDS, MSc, PhD
Ορθοπροσωπική Αισθητική Χειρουργική & Χειρουργική Σχιστιών
Υπεύθυνος Τμήματος ΣΓΠΧ κλινικής Αγ. Λουκάς, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ
Απόφοιτος Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ (1987, 1995)
Μεταπτυχιακές σπουδές σε Αθλητικές Επιστήμες, Ογκολογία Σιαλογόνων αδένων στα Πανεπιστήμια
Αμβούργου Γερμανίας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κλινική Άγιος Λουκάς,  552 36  Πανόραμα Θεσσαλονίκης
τηλ : 2394025850,   κιν : 6977951723
HomepageEmailCVBloggerWordpressFacebookTwittervimeoYouTubeΤιμέςTimestamp
***
***

© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2022
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster