Οδοντιατρική Σύννεφα
Ημερολόγιο
Metadata

Τελευταία δημοσίευση:
11 Δεκεμβρίου 2012

Πρώτη δημοσίευση:
14 Σεπτεμβρίου 2001

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Validators
Ο αριθμός των Γναθοχειρουργών στην Ελλάδα
Γναθοχειρουργοί
Υπερπαραγωγή, ανισοκατανομή, διαρροή
Είναι πανθομολογούμενο πως υπάρχει υπερπαραγωγή γναθοχειρουργών στην Ελλάδα και αυτό έχει ως επακόλουθο τη μείωση των ασθενών που επισκέπτονται τις γναθοχειρουργικές κλινικές των νοσοκομείων, αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία.

Στη χώρα μας υπάρχουν σχεδόν τόσοι γναθοχειρουργοί, όσοι υπάρχουν και στη Μεγάλη Βρετανία και μάλιστα, κατά το σύνηθες ελληνικό πρότυπο ανάπτυξης, υπάρχει υπέρμετρη ανισοκατανομή.

Σε αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να συνυπολογισθεί η διαρροή περιστατικών προς τις όμορες ειδικότητες, αλλά και τους γενικούς οδοντίατρους που γναθοχειρουργίζουν.
Οι προτάσεις για τη διόρθωση της κατάστασης
Αυτές οι διαπιστώσεις φιλοξενούνται σε σημείωμα του προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής κ. Γ. Πάνου, στο site της εταιρείας, απ’ όπου αντιγράφουμε τις προτεινόμενες λύσεις :
  • Mείωση του αριθμού των ειδικευομένων
  • Δημιουργία νέων θέσεων της ειδικότητας στην περιφέρεια
  • Προβολή της ειδικότητας με όλα τα μέσα, σε όλους τους χώρους
  • Καταγγελία όλων όσων καπηλεύονται τον τίτλο της ειδικότητας
  • Συνεχή επέκταση του φάσματος της ειδικότητας
Το δικό μας σχόλιο
Το δικό μας σχόλιο είναι πως η Οδοντιατρική, μαζί με τις ειδικότητές της, λειτουργεί σύμφωνα με την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων.

Είναι φυσικό επακόλουθο, ότι ο κορεσμός στους γενικούς οδοντίατρους ωθεί πολλούς συναδέλφους, που μπορεί να μην είχαν ως αρχική τους επιλογή την εξειδίκευση, να το κάνουν τελικά, με σκοπό να ξεφύγουν από ένα χώρο που παρουσιάζει συμπτώματα επαγγελματικής ασφυξίας.

Επομένως τα προβλήματα που έχουν προκύψει, δεν θα μπορέσουν να λυθούν αν δεν αντιμετωπισθούν στο σύνολό τους, δηλαδή αν δεν συμπεριληφθούν τα θέματα που αφορούν τη Γενική Οδοντιατρική.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster