Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Τελευταία δημοσίευση:
5 Μαΐου 2020

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
Η συνδρομή στην Οδοντιατρική
Συμμετοχή
Οι συνδρομές στην Οδοντιατρική
Η λειτουργία και πολύ περισσότερο η ανάπτυξη ενός ιστότοπου με νέα μέσα και τεχνολογίες προϋποθέτει έσοδα και επενδύσεις που μπορούν να προέλθουν από συνδρομές, διάθεση υπηρεσιών και δωρεές.

Στην Οδοντιατρική η συνδρομή έχει την έννοια της οικονομικής συνεισφοράς στα έξοδα λειτουργίας της και είναι προαιρετική. Υπάρχουν δύο είδη συνδρομών:
  1. Ατομική συνδρομή : Για τον οδοντίατρο.
  2. Εταιρική συνδρομή : Για τις επιστημονικές οδοντιατρικές εταιρείες.
Α. Ατομική συνδρομή
Η ατομική συνδρομή είναι ετήσια και ανέρχεται σε 5€. Μπορείτε να την πληρώσετε με έναν από τους τρόπους πληρωμής που σας εξυπηρετεί.
Β. Εταιρική συνδρομή
Η εταιρική συνδρομή είναι ετήσια και ανέρχεται σε 20€. Πέραν του συμβολισμού της υποστήριξης της τοποθεσίας μας, λειτουργεί εν μέρει και ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη μέρους του κόστους δημοσιεύσεων που προβάλλουν το επιστημονικό έργο των εταιρειών.

Μπορείτε να την πληρώσετε με έναν από τους τρόπους πληρωμής που σας εξυπηρετεί.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2022
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster