Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Τελευταία δημοσίευση:
8 Ιουνίου 2015

Συντάκτης:
Οδοντιατρική


Υπηρεσία καταλόγου:
Πιστοποίηση ενημέρωσης
Πιστοποίηση ενημέρωσης εγγραφής καταλόγου
Πιστοποίηση Εγγραφής
Η υπηρεσία
Κάθε εγγραφή καταλόγου η οποία ελέγχεται συστηματικά, μία φορά τον χρόνο και επαληθεύεται η ορθότητα των δημοσιευμένων στοιχείων (ή ενημερώνεται με τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει), επισημαίνεται με ειδικό εικονίδιο πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση είναι μία υπηρεσία που περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο υπηρεσιών για τα μέλη της Οδοντιατρικής.
Η διαδικασία πιστοποίησης
Η πιστοποίηση των στοιχείων εγγραφής μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

Χωρίς τη δική σας μεσολάβηση, εάν τα στοιχεία σας φιλοξενούνται κάπου στο διαδίκτυο (πχ στον ιστότοπό σας, στο Facebook, στο LinkedIn κλπ), δημόσια προσβάσιμα, ώστε να μπορούμε μία φορά το χρόνο να τα επισκεπτόμαστε και να ενημερώνουμε την εγγραφή σας με τυχόν αλλαγές ή προσθήκες.

Με τη δική σας μεσολάβηση, εάν τα στοιχεία σας δεν φιλοξενούνται (εκτός από τον δικό μας ιστότοπο) σε οποιαδήποτε άλλη ελεύθερα προσβάσιμη διεύθυνση στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, με δική μας πρωτοβουλία, επικοινωνούμε μαζί σας, μία φορά το χρόνο, μέσα από το email σας και σας ζητούμε να μας ενημερώσετε αν υπάρχουν αλλαγές ή προσθήκες στα στοιχεία σας, ώστε να ενημερώσουμε την εγγραφή σας.
Demo: Εγγραφή με πιστοποιητικό ενημερότητας
Δημητριάδης Νικόλαος Πιστοποιημένη Εγγραφή
Χειρουργός Οδοντίατρος DDS
Απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2008)
Μετεκπαιδευθείς στο New York University, USA
Βουλιαγμένης 512, 18621  Αργυρούπολη,  Αθήνα
τηλ : 2109823658,  κιν : 6946587321
HomepageEmailCurriculum VitaeBloggerWordpressMy SpaceFacebookWindows LiveTimestamp
Οι σκοπιμότητες
Η Οδοντιατρική φιλοξενεί στους καταλόγους της τα στοιχεία των συναδέλφων, όπως αυτά δηλώνονται τη στιγμή της εγγραφής τους.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, προκύπτουν αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία (πχ στο email, στη διεύθυνση του ιατρείου, στα τηλέφωνα, λόγω μετανάστευσης, συνταξιοδότησης κλπ).

Για να είναι αξιόπιστοι οι κατάλογοί μας οφείλουμε να έχουμε μεριμνήσει για τη διαρκή ενημέρωσή τους, με δική μας πρωτοβουλία, για να διασφαλίσουμε ότι η επαλήθευση των στοιχείων θα γίνεται τακτικά και συστηματικά.
Εγγραφές επισκεπτών συναδέλφων, χωρίς πιστοποίηση
Στην Οδοντιατρική δίνουμε τη δυνατότητα και στους συναδέλφους που δεν θέλουν να γίνουν μέλη στον ιστότοπό μας, να εγγράφονται στους καταλόγους μας (ισχύει για τους μη ειδικευμένους συναδέλφους), χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση των στοιχείων τους.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η τακτική ενημέρωση των στοιχείων εγγραφής επαφίεται στους συναδέλφους. Η σύστασή μας είναι οι συνάδελφοι να επικοινωνούν μία φορά το χρόνο (με ανοχή κάθε δύο χρόνια) και να μας ενημερώνουν ότι τα στοιχεία τους εξακολουθούν όλα να είναι ακριβή ή για το ποιές αλλαγές έχουν προκύψει.

Οι εγγραφές που δεν ενημερώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, σταδιακά απομακρύνονται από τους καταλόγους.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster