Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
30 Οκτωβρίου 2011

Συντάκτης:
Οδοντιατρική


Υπηρεσία καταλόγου:
Πιστοποίηση ενημέρωσης
Διαγραφή μίας εγγραφής καταλόγου
Διαγραφή
Η υπηρεσία
Πρόκειται για μία υπηρεσία ελέγχου της ενημερότητας των εγγραφών καταλόγου και απομάκρυνσης όσων έχουν πάψει να υποστηρίζονται από τους συναδέλφους.

Η υπηρεσία εξυπηρετεί τη συντήρηση του καταλόγου και παρέχεται χωρίς χρέωση
Τρόποι ενημέρωσης εγγραφής καταλόγου
Η ενημέρωση των εγγραφών στην Οδοντιατρική γίνεται με δύο τρόπους.
  • Με πιστοποίηση ενημερότητας (Certified Record)
    Για τους συναδέλφους που επισήμως αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενημερώνουν μία φορά το χρόνο την εγγραφή τους.
  • Ατύπως
    Για τους συναδέλφους που δεν δεσμεύονται, αλλά ατύπως φροντίζουν να διατηρούν την εγγραφή τους ενημερωμένη (στέλνοντας ένα απλό email για να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν τα στοιχεία εγγραφής τους, μία φορά κάθε δύο χρόνια).
Προϋποθέσεις διαγραφής
Μία εγγραφή καταλόγου μπαίνει σε διαδικασία διαγραφής όταν:
  • Έχει ελλιπή στοιχεία
  • Το email δεν λειτουργεί (έχει καταργηθεί ο λογαριασμός ή δεν απαντά)
  • Δεν έχει ενημερωθεί για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια
Η διαδικασία διαγραφής και η απώλεια προνομίου
Οι εγγραφές που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, μπαίνουν σε σχετική λίστα.

Οι διαγραφές δεν γίνονται αυτόματα. Έχει προβλεφθεί να γίνεται μία διαγραφή για κάθε τρεις νέες εγγραφές, ώστε να μην εμποδίζεται η ανάπτυξη του καταλόγου, αλλά και για να δίνεται σιωπηρά μία παράταση για την ενημέρωση των εγγραφών που έχουν παραμεληθεί.

Όταν ένας συνάδελφος διαγράφεται από τον κατάλογο, μπορεί να εγγραφεί ξανά, εφόσον το επιθυμεί, αλλά τη δεύτερη φορά δεν μπορεί να επιλέξει δωρεάν εγγραφή. Θα πρέπει υποχρεωτικά να πιστοποιήσει την εγγραφή του (και να δεχτεί τη σχετική χρέωση).
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster