Πώς να δημοσιεύσετε αγγελίες στον ιστότοπό μας

Αγγελίες
Ποιοί μπορούν να δημοσιεύσουν αγγελίες
Στην Οδοντιατρική μπορούν όλοι να δημοσιεύουν τις μικρές τους αγγελίες, με χρέωση, στέλνοντας το κείμενό τους με ένα απλό email (με συνημμένες τις φωτογραφίες), με ορισμένους απλούς κανόνες.
Δεχόμαστε μόνον επώνυμες αγγελίες, γι' αυτό σας παρακαλούμε, να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και την περιοχή σας.
Η επαναδημοσίευση αγγελίας (η επανατοποθέτησή της στην κορυφή των δημοσιεύσεων) γίνεται με νέα χρέωση.
Πώς διαμορφώνονται οι χρεώσεις
Οι αγγελίες σας δημοσιεύονται σε 2 θέσεις. Στην αρχική μας σελίδα και στην ειδική σελίδα αγγελιών κάθε κατηγορίας. Οι χρεώσεις που ακολουθούν αφορούν και τις δύο δημοσιεύσεις.
Ελάχιστη χρέωση : 2,5 ευρώ.
Για εκτεταμένο κείμενο : η χρέωση αυξάνεται αναλογικά.
Φωτογραφίες : για κάθε φωτογραφία προσθέστε 2 ευρώ.
Για την πληρωμή της αγγελίας
Για την πληρωμή της αγγελίας ακολουθείστε τις μεθόδους πληρωμής.