ΑρχικήΚατάλογοιΕπ. ΕκδηλώσειςΒιβλίαΑρχείοΕπικοινωνία


 

$

  

 
 
Ο κατάλογος


Η δημοσίευση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Οδοντοτεχνικών Εργαστηρίων με έναν οργανωμένο τρόπο - σε έναν κατάλογο - και η παρουσίασή τους απευθείας στο κοινό προς το οποίο απευθύνονται, δηλαδή τους Οδοντίατρους, συνιστά μία οφειλή της τοποθεσίας μας προς τους άμεσους συνεργάτες μας, τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους στα Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια.


   
Τα στοιχεία εγγραφής

 


Η εγγραφή στον κατάλογο των εργαστηρίων περιλαμβάνει την επωνυμία του εργαστηρίου, το λογότυπο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ιστοσελίδας και αλληλογραφίας.

Έχει την ακόλουθη μορφή :


  

Εάν το εργαστήριο ειδικεύεται σε ορισμένες εργασίες, αυτές μπορούν  να αναφερθούν κάτω από τις λέξεις "Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο" και πριν από τη διεύθυνση του εργαστηρίου.

Αυτή η εγγραφή κοστίζει 50€ το χρόνο και περιλαμβάνει εκτός από τη φιλοξενία της εγγραφής για 1 έτος στον κατάλογο των εργαστηρίων, την προβολή του εργαστηρίου για 1 μήνα από την αρχική μας σελίδα. 


   
 


Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με ένα απλό email και η ακρίβεια των δημοσιευμένων στον κατάλογο στοιχείων διατηρείται με τη συνεργασία των εγγεγραμμένων.


   
 copyright © Odontiatriki.gr :  2000-2007

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης 18 Μαρτίου 2007
Ημερομηνία τελευταίας επεξεργασίας 23 Σεπτεμβρίου 2008
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means, without permission in writing from the webmaster