ΑρχικήΚατάλογοιΕπ. ΕκδηλώσειςΒιβλίαΑρχείοΕπικοινωνία


 

$

 

Εισαγωγή


Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκφράσει με οδηγία του, τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την εμφάνιση των μελών του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Πρόκειται για 19 συστάσεις που αναφέρονται σε θέματα αξιοπρέπειας και κύρους του εμφανιζόμενου γιατρού, σεβασμού προς τον υπόλοιπο ιατρικό κόσμο, προσήλωσης στις αρχές της κλασσικής Ιατρικής, διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου, αποφυγής της διαφήμισης, της εμπορικής εκμετάλλευσης ή της άγρευσης πελατείας και τέλος ενημέρωσης του συλλόγου τους για κάθε εμφάνισή τους στα ΜΜΕ.


Οι συστάσεις του Π.Ι.Σ.


Οι γιατροί πρέπει :

Να συμπεριφέρονται πάντοτε με γνώμονα την αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος.

Να συμπεριφέρονται πάντοτε μέσα στα αυστηρά όρια που επιτάσσει η Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία.

Να μην παραβιάζουν το Ιατρικό Απόρρητο ασθενών ή να μην αφήνουν με οποιοδήποτε τρόπο να αποκαλυφθεί.

Να μην εκφράζονται με χαρακτηρισμούς που είναι δυνατόν να βλάψουν συναδέλφους ή το ιατρικό σώμα εν γένει ή τους Ιατρικούς Συλλόγους.

Να μη διαφημίζουν μεθόδους πειραματικές ή αμφισβητούμενης σημασίας ή συμπληρωματικής ή εναλλακτικής ιατρικής.

Να μη συνεργάζονται με κέντρα ή εταιρείες ή φορείς με κίνητρο το εμπορικό κέρδος και να μη διαφημίζουν ή με οποιοδήποτε τρόπο προβάλλουν, έμμεσα ή άμεσα, αυτούς τους φορείς.

Να μην κατευθύνουν τους τηλεθεατές ή τους αναγνώστες προς συγκεκριμένα κέντρα ή προς φαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό το κίνητρο του κέρδους ή της αύξησης της πελατείας τους.

Οι συμβουλές τους και οι κατευθύνσεις τους να είναι πάντοτε lege artis και με τα ισχύοντα standards της Ιατρικής επιστήμης.

Να μην κατακρίνουν από τα ΜΜΕ συναδέλφους.

Να μην καταφέρονται εναντίον μεθόδων που εφαρμόζονται κατά τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας και βάσει των ισχυόντων standards της επιστήμης.

Να μη δίδονται σε καμία περίπτωση πληροφορίες από τα ΜΜΕ, για τιμές επισκέψεων, ιατρικών πράξεων, διευθύνσεις ή τηλέφωνα ή email του γιατρού, ημέρες και ώρες επισκέψεων ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που είναι δυνατό να συμβάλλουν στην αύξηση της ιδιωτικής πελατείας του γιατρού.

Να μην εμφανίζονται ασθενείς ή όποιοι τρίτοι και άμεσα ή έμμεσα να υποστηρίζουν εν γένει το γιατρό ή να προβάλουν το έργο του γιατρού προς προσέλκυση πελατείας του.

Να συμπεριφέρονται κατά τρόπο κόσμιο, ακόμη και αν υποστούν λεκτικές επιθέσεις ή προσβολές και να υπερασπίζονται κατά νόμο την τιμή και αξιοπρέπειά τους.

Να μην εμφανίζονται με εμφάνιση που απάδει στην αξιοπρέπεια του ιατρικού επαγγέλματος, ιδίως με τέλεση πράξεων που αποτελούν πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.

Να αποφεύγουν να εμφανίζονται σε μέσα και εκπομπές που από τη φύση τους έχουν σκοπό άμεσα ή έμμεσο τη για οποιουσδήποτε λόγους μείωση της ανθρώπινης αξίας και αξιοπρέπειας.

Να μην προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς που προσβάλλουν συναδέλφους, άλλους πολίτες, να μην έχουν υβριστική και εν γένει προκλητική συμπεριφορά.

Να μην προβάλουν θέσεις οι οποίες αντίκεινται στις αρχές του Συντάγματος, των αρχών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών και των αρχών κατά των διακρίσεων.

Να αντιδρούν άμεσα, με σύννομο τρόπο και με τρόπο που αρμόζει στο ιατρικό ήθος, όταν παραβιάζονται οι ως άνω αρχές και διατάξεις από τρίτους, γιατρούς ή μη.

Να ενημερώνουν εκ των προτέρων, ακόμη και με απλή τηλεομοιοτυπία (fax), τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, ότι πρόκειται να συμμετάσχουν σε ΜΜΕ.

Παράβαση ενός ή περισσοτέρων διατάξεων που ορίζονται παραπάνω, θεωρούνται πειθαρχικά αδικήματα και τιμωρούνται με ποινές που προβλέπονται σε α.ν. 1565/1939 και β.δ. 25.5./6.7.1955.
top


copyright Odontiatriki.gr 2000-2004