Αρχική



Κατάλογοι



Επ. Εκδηλώσεις



Βιβλία



Αρχείο



Επικοινωνία






 

$

 









Η επιστολή


Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω τόσο για τη φιλοξενία στις σελίδες του site, όσο και για την ευγενική επιστολή σας .  Δυστυχώς λόγω του φόρτου εργασίας δεν είχα τη δυνατότητα να απαντήσω άμεσα στα ερωτήματα που θέσατε στην επιστολή σας, αντίθετα με τη δική σας ανταπόκριση που ήταν άμεση και λυπάμαι γι' αυτό.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό, πριν αρχίσω να απαντώ στα ερωτήματά σας, να διευκρινίσω ιδιαίτερα προς τους συναδέλφους αναγνώστες - πτυχιούχους και μη - που προσανατολίζονται σε κάποια από τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις της Οδοντιατρικής, δύο βασικά σημεία:

1. Οι γνώσεις μου ως προς τις μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ, που καλούμαι να παραθέσω, περιορίζονται στο χώρο της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής και δεν αφορούν γενικά στο σύνολο τις ειδικότητες/εξειδικεύσεις.

2. Πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη ο αναπόφευκτος υποκειμενισμός που διέπει τις απαντήσεις σε ορισμένες από τις ερωτήσεις.


Το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθώ αφορά την ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, είναι 4ετούς διάρκειας (2001-2005) και καταλήγει στην απόκτηση πιστοποιητικού ειδικευμένου στην παραπάνω ειδικότητα.
 
Η φοίτηση γίνεται στο Baylor College of Dentistry, στο Dallas του Texas και στα νοσοκομεία που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα για την κλινική άσκηση. Ειδικά για το πρόγραμμα σπουδών, δε θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σε αυτή την επιστολή, θέλοντας να μην της προσδώσω χαρακτήρα προβολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση : www.tambcd.edu . Θα χαρώ να απαντήσω διευκρινιστικά στην όποια τυχόν απορία προκύψει : psennis@tambcd.edu .


Το συγκεκριμένο ίδρυμα προσφέρει κάθε χρόνο 2 θέσεις ειδικευομένων 6ετούς διάρκειας για το συνδυασμένο πρόγραμμα OMS/MD που καταλήγει σε τίτλο εξειδίκευσης και πτυχίο Ιατρικής. 

Οι θέσεις αυτές προορίζονται αποκλειστικά για Αμερικανούς φοιτητές, ενώ κάθε τέσσερα χρόνια δίνεται 1 θέση 4ετούς φοιτήσεως για έναν μη- Αμερικανό φοιτητή για το πρόγραμμα OMS, η οποία επανεκτιμάται από τον καθηγητή-διευθυντή του προγράμματος στο τέλος του πρώτου έτους και ανανεώνεται κατά την κρίση του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω ότι πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν κάθε χρόνο και από τα δύο είδη θέσεων ( συνήθως 1 και 1 ). Ενώ όμως τα ιδρύματα που παρέχουν την ειδικότητα είναι πολλά - περισσότερα από 100 - ελάχιστα προσφέρουν θέσεις για μη-Αμερικανούς φοιτητές (περίπου 10).

Τα δίδακτρα στο δικό μου σχολείο είναι $27000/έτος. Δεν παρέχονται οικονομικές διευκολύνσεις από το σχολείο, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα ( διαμονή, βιβλία, κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ειδικευόμενο ( με πολύ συντηρητικούς υπολογισμούς περίπου $2000-2500/μήνα ).

Απαντώντας στην ερώτησή σας για το επίπεδο διαβίωσης, θα έλεγα ότι για τη συγκεκριμένη ειδικότητα θα έπρεπε να θέσουμε το ερώτημα ως εξής : 
Τι μπορεί να κάνει κανείς στον ελάχιστο έως καθόλου χρόνο που διαθέτει εκτός νοσοκομείου. Οι απαιτήσεις είναι τρομακτικές, ενώ η κούραση είναι τέτοια που κανείς επαναπροσδιορίζει τα όρια της φυσικής του αντοχής!




next page





top




copyright Odontiatriki.gr 2000-2003