Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Τελευταία δημοσίευση:
12 Δεκεμβρίου 2011

Πρώτη δημοσίευση:
21 Μαρτίου 2003

Συντάκτης:
Οδοντιατρική

Γενική εξέταση αίματος
Αιμοληψία
Ποιές είναι οι φυσιολογικές τιμές
Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το βιοχημικό εργαστήριο που τις διεξαγάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται στον ασθενή, για να τις χρησιμοποιήσει ως τιμές αναφοράς.

Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίδει το εργαστήριο.

Οι τιμές που παραθέτουμε στη συνέχεια του άρθρου ως φυσιολογικές, βασίζονται στην Medline Plus (την ιατρική εγκυκλοπαίδεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής και του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ).

Μάθετε ποιές είναι αυτές οι τιμές και τι μπορεί να σημαίνουν οι αποκλίσεις των τιμών για τα ακόλουθα:

Αλβουμίνη (albumin):  3,4-5,4g/dl
Εξέταση χρήσιμη για να εκτιμηθεί ο βαθμός ενυδάτωσης του οργανισμού, η διατροφική κατάσταση, η ύπαρξη νοσημάτων που εκδηλώνονται με απώλεια πρωτεϊνών, καθώς και νοσημάτων του ήπατος.
Η αλβουμίνη είναι η πλέον άφθονη πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος. Αποτελεί περίπου το 60% του συνόλου των πρωτεϊνών του πλάσματος. Σχετίζεται με τη μεταφορά πολλών μικρών μορίων και διαφόρων φαρμάκων στο αίμα. Είναι επίσης σημαντική για τη διατήρηση της οσμωτικής πίεσης μέσα στο δίκτυο των αγγείων. Συντίθεται στο ήπαρ.

Μειωμένα επίπεδα μπορεί να σχετίζονται με :
  • Μειωμένη σύνθεση (σε ηπατικά νοσήματα, διατροφή φτωχή σε πρωτεΐνες, προβλήματα απορρόφησης)
  • Αυξημένη απώλεια (σε νοσήματα των νεφρών που επιτρέπουν την διαφυγή της στα ούρα, νοσήματα του γαστρεντερικού που επιτρέπουν την απώλεια πρωτεϊνών, εκτεταμένα εγκαύματα)
  • Αυξημένο καταβολισμό (σε θυρεοτοξίκωση, χημειοθεραπεία καρκίνου, νόσημα Cushing, οικογενή υποπρωτεϊναιμία)
Αυξημένα επίπεδα παρατηρούνται στην αφυδάτωση.
Αλκαλική φωσφατάση (alkaline phosphatase, ALP): 44-147 IU/L
Εξέταση χρήσιμη για τη διερεύνηση ηπατοχολικών νοσημάτων και νοσημάτων των οστών.
Η αλκαλική φωσφατάση είναι ένα ένζυμο που υπάρχει με μικρές διαφορές στη δομή (ισοένζυμα) στα κύτταρα όλων των ιστών. Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκεται στο ήπαρ, στους χοληφόρους πόρους, στα οστά, στο έντερο και στον πλακούντα.

Αν υπάρχει νόσημα σε αυτούς τους ιστούς τότε αυξάνεται η σύνθεση και η απελευθέρωσή της στο αίμα. Υπάρχει διακύμανση ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τη λήψη ορισμένων φαρμάκων και άλλους παράγοντες. Ο προσδιορισμός του αυξημένου ισοενζύμου, όποτε είναι εφικτός, βοηθά στον εντοπισμό του ιστού που νοσεί.

Συνήθως ανεβασμένες τιμές της συναντώνται σε :
  • Νοσήματα των οστών (είναι δείκτης σύνθεσης οστίτη ιστού)
  • Νοσήματα του ήπατος (επειδή συχνά συνδέεται με παθήσεις του χοληφόρου συστήματος αναφέρεται και ως χολοστατικό ένζυμο)
  • Αναιμία
  • Λευχαιμία
  • Υπερπαραθυρεοειδισμό
  • Φυσιολογικές καταστάσεις (περίοδος σκελετικής ανάπτυξης, εγκυμοσύνη)
Χαμηλότερες τιμές από τις φυσιολογικές συναντώνται συνήθως στην ασιτία και τις αβιταμινώσεις.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster