Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Τελευταία δημοσίευση:
14 Απριλίου 2011

Τελευταία δημοσίευση:
4 Μαΐου 2012

Πρώτη δημοσίευση:
1 Φεβρουαρίου 2012

Συντάκτες:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Οδοντιατρική
Οδοντίατροι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
ΕΟΠΥΥ
Περίληψη
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, οι ασφαλισμένοι του ψάχνουν στο διαδίκτυο για να εντοπίσουν οδοντίατρους που έχουν συμβληθεί με τον νεοσύστατο οργανισμό.

Δυστυχώς, η αναζήτησή τους είναι προς το παρόν μάταιη. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο, όσον αφορά την οδοντιατρική περίθαλψη στα πλαίσια του ΕΟΠΥΥ.

Με βάση όσα έχουν αποφασισθεί από την κυβέρνηση, δεν θα υπάρξουν συμβεβλημένοι οδοντίατροι με τον ΕΟΠΥΥ, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 (επειδή ο προσδριορισμός της ημερομηνίας έγινε προεκλογικά, αλλά και επειδή για ανάλογα θέματα στο παρελθόν υπήρξαν καθυστερήσεις, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε την 1η Σεπτεμβρίου 2012, οριστική).

Ακόμα όμως κι όταν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ θα μπορούν να απευθυνθούν σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με τα σημερινά δεδομένα προβλέπεται ότι οι προσφερόμενες από τους συμβεβλημένους οδοντίατρους υπηρεσίες θα περιορίζονται στην παροχή πρόληψης σε παιδιά του δημοτικού σχολείου. Δεν προβλέπονται δηλαδή εξυπηρέτηση όλων των ηλικιών, ούτε παροχή υπηρεσιών πέραν της προλήψεως.

Ακολουθεί η επίσημη, αναλυτική ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα, από το μέλος του Δ.Σ. του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, κ. Βασίλειο Σταθόπουλο.
Η δήλωση του κ. Σταθόπουλου
 Δεν υπάρχουν σήμερα και δεν προβλέπεται έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012 να υπάρχουν συμβεβλημένοι Οδοντίατροι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφ'όσον δεν υπάρξουν περαιτέρω δυσλειτουργίες & καθυστερήσεις.

Αυτό προκύπτει από τον αναθεωρημένο κανονισμό περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 1233/11-4-2012), κανονισμό που αρχικά είχε ψηφιστεί λίγους μήνες νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2011.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού για την Οδοντιατρική λαμβάνονται κυριολεκτικά "στο πόδι" γιατί:
 1. Στα συμβεβλημένα οδοντιατρεία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα παρέχονται μόνο υπηρεσίες πρόληψης, σε ένα μικρό εύρος του πληθυσμού και συγκεκριμένα σε άτομα ηλικίας από 6 έως 12 ετών, ενώ στις υποδομές του οργανισμού θα παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης (δεν περιλαμβάνεται η ακίνητη προσθετική)
 2. Θα καθοριστούν στο μέλλον (άρθρο 12 §3):
  • O τρόπος & ο έλεγχος των οδοντιατρικών εργασιών, η αξιολόγηση και το οικονομικό ύψος της παροχής που θα χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ, καθώς και κάθε άλλη υπό εκκρεμότητα διαδικασία που αφορά τους συμβεβλημένους οδοντίατρους, σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
  • Ο τρόπος επίλυσης των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν με τους συμβεβλημένους οδοντίατρους, σχετικά με το είδος & το ύψος παροχής, καθώς και η διαδικασία αποζημίωσης των συμβεβλημένων οδοντίατρων, ως προς τον τόπο και τον τρόπο.
  • Η υιοθέτηση & εφαρμογή δεσμευτικών, προς όλους τους παρόχους, πρωτοκόλλων της οδοντιατρικής φροντίδας
  • Το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι οδοντιατρικές παροχές (από διαρροές του Υπουργείου Υγείας πιθανολογείται ότι θα χρηματοδοτηθούν από τους ίδιους τους πολίτες, εφαρμόζοντας ένα επασφάλιστρο, στις ήδη υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, της τάξης των 5 € ανά μήνα και ανά ασφαλισμένο, δηλαδή 60 € ετησίως)
 3. Με τον Ν.4052 άρθρο 13 §17 όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4075 άρθρο 42, από 1-4-2012 εντάσσεται στον Ε.Ο.Π.Π.Υ. το ασφαλιστικό ταμείο ΝΑΤ, από 1-5-2012 όλα τα ασφαλιστικά ταμεία των ΔΕΚΟ & Τραπεζών και τέλος από 1-6-2012 το Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ – ΤΣΑΥ – ΤΑΝ).
  Στο άρθρο 3 § α του αναθεωρημένου κανονισμού Ε.Ο.Π.Π.Υ. αναφέρονται ως ασφαλισμένοι του μόνο οι ήδη ενταχθέντες των ταμείων ΙΚΑ–ΟΑΕΕ–ΟΓΑ–ΟΠΑΔ, άρα επίκειται και νέα αναθεώρηση του κανονισμού, όσον αφορά στους μελλοντικούς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 4. Θα απολεσθεί η διευρυμένη οδοντιατρική κάλυψη των ασφαλισμένων όλων των ηλικιακών ομάδων των Ταμείων ΝΑΤ, Ε.Τ.Α.Α., ΤΑΥΤΕΚΟ κλπ, που την παρείχαν έως τώρα και τα οποία δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΣYMΠΕΡΑΣΜΑ

Η οδοντιατρική πολιτική του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνοψίζεται ως ακολούθως:
Ας θεσμοθετηθεί πριν τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 η αναγγελία της μελλοντικής περιορισμένης ποιοτικά & ποσοτικά παροχής οδοντιατρικής φροντίδας προς το κοινό & τους μελλοντικά υποψήφιους συμβαλλόμενους Οδοντίατρους και από Σεπτέμβριο βλέπουμε…
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster