Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
3 Φεβρουαρίου 2012

Συντάκτης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Όχι στο κούρεμα των ομολόγων του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ρε γαμώτο
PSI
Ο τελευταίος θανάσιμος κίνδυνος για το ΤΣΑΥ
Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις είχαμε ακροθιγώς παρουσιάσει την παρούσα οικονομική κατάσταση του ασφαλιστικού ταμείου μας και τις μηδενικές πιθανότητες να ανταποκριθεί η Ελληνική Πολιτεία στις υποχρεώσεις της.

Σήμερα όμως, το ΤΣΑΥ αντιμετωπίζει τον τελευταίο θανάσιμο κίνδυνο, την εξάλειψή του, αν αποδεχθεί το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ να προχωρήσει σε κούρεμα των ομολόγων που κατέχει, επειδή:
  • Γνωρίζουμε, ότι τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει στην Ελλάδα έχουν δεχθεί μία μακροχρόνια λεηλασία των αποδόσεων των αποθεματικών τους, δεδομένου, ότι μόλις τα τελευταία χρόνια οι καταθέσεις τοκίζονταν με περίπου 1%, εξαιρουμένων των επενδύσεων για μετοχές και άλλων χρηματιστηριακών προϊόντων.
  • Γνωρίζουμε, ότι αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας η απόδοση των οφειλών της Πολιτείας (μέχρι 1-2-2011) ύψους 365.816.778 €, που αυτή οφείλει στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης.
  • Γνωρίζουμε, ότι ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (και δύο άλλων ασφαλιστικών ταμείων), η Πολιτεία δεν θα συμμετάσχει ούτε με την ευτελή βασική σύνταξη, που θα καταβάλλει από το 2015 στους λοιπούς Έλληνες συνταξιούχους (Ν. 3863/2011).
  • Γνωρίζουμε, ότι η Ελληνική Κυβέρνηση διαπραγματεύεται την απομείωση (κούρεμα) της αξίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά 75%, προτείνει δηλαδή, η καθαρή τρέχουσα αξία (net present value) των νέων ομολόγων να διαμορφώνεται στο 25% της αξίας αυτών που αντικαθιστούν.
  • Γνωρίζουμε, ότι το δημόσιο χρέος είναι τόσο μεγάλο στην Ελλάδα, (θα ξεπεράσει τα 380 δις € στο τέλος του 2011 κατά esa95, ενώ στα τέλη του 2014 η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα έχει χρέος 435 δις €), που η εξυπηρέτηση των τόκων επιβαρύνει δυσανάλογα την οικονομική δυνατότητα της χώρας, οπότε τα νέα δάνεια δεν αποτελούν λύση, όπως δεν είναι λύση να επιβληθεί το PSI+ (κούρεμα) μόνο στα Ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία, τις Ελληνικές τράπεζες και για τα μάτια του "κόσμου" σε μερικές αλλοδαπές τράπεζες, γιατί περί αυτού πρόκειται.
  • Γνωρίζουμε, ότι από τα 89 δις € της πολυσυζητημένη επόμενης "δόσης" τα 39 δις € θα δοθούν για ανακεφαλαίωση των Ελληνικών τραπεζών, γεγονός που σημαίνει νέους τόκους και νέα χρέη για τους φορολογούμενους, δηλαδή εμάς, ίσα με αυτά που θα διαγραφούν.
Η λεηλασία των ασφαλιστικών ταμείων
PSI+ για την Πολιτεία σημαίνει περίπου ότι δεν πληρώνει τόκους στα ομόλογα που κατέχουν τα Ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία (αυτούς τους τόκους τους κερδίζει πραγματικά, γιατί στους άλλους ιδιώτες επενδυτές θα τους πληρώσει έμμεσα) και ότι διαγράφει τα 3/4 των χρεών της στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα καταχράται τα 3/4 των αποθεματικών τους, για μία ακόμη φορά και τελευταία, εφόσον μετά τα ταμεία θα πτωχεύσουν.

Αν το 70 έως 75% των ιδιωτών επενδυτών συμφωνήσει στο PSI+, τότε θα υποχρεωθούν σε αντίστοιχη διαγραφή (squeeze out) ακόμη και αυτοί που δεν θα συμφωνήσουν. Προς επεξήγηση, η Ελληνική Βουλή έχει την νομική δυνατότητα να εισάγει εκ των υστέρων στα υπάρχοντα ομόλογά της τις αποκαλούμενες ρήτρες συλλογικής δράσης που θα περιορίσουν τα περιθώρια των μη συνεργάσιμων πιστωτών να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Άρα η μόνη δυνατότητα να μην πτωχεύσει το ΕΤΑΑ είναι να μην συναινέσει το Δ.Σ. του στην εθελοντική απομείωση και ουσιαστική του εξαφάνιση. ΤΩΡΑ είναι ο καιρός για το ΟΧΙ, αν δεν έχουν πει οι εκπρόσωποι της Ε.Ο.Ο. το τελευταίο ΝΑΙ.


Βασίλειος Σταθόπουλος 
Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & εκλέκτορας της Ε.Ο.Ο.

© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster