Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
23 Απριλίου 2009

Συντάκτης:
Οδοντιατρική

Project: Οδοντιατρικό Λεξικό (2009-2012)
Project: Λεξικό
Το ταξίδι του σολομού
Κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του ιστότοπου, χιλιάδες θέματα έκαναν την εμφάνισή τους στην αρχική μας, αλλά και σε εσωτερικές σελίδες, φιλοξενήθηκαν για μερικές ημέρες, εβδομάδες ή μήνες και αποσύρθηκαν, ως ευδοκίμως τερματίσαντα την υπηρεσία τους.

Το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ελληνικού οδοντιατρικού λεξικού στο διαδίκτυο είναι μία από τις προσπάθειες που στοχεύουν να υπερνικήσουν τη γρήγορη φθορά του εφήμερου και να προσφέρουν ένα εργαλείο γνώσης σε μαθητές, φοιτητές, επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων και στους οδοντιατρικούς ασθενείς, για τις επόμενες δεκαετίες.

Οι Έλληνες δεν φημιζόμαστε για τις καλές μας επιδόσεις στην οργάνωση, τη μεθοδικότητα, το ομαδικό πνεύμα και τον εθελοντισμό. Συνεπώς η εκπόνηση ενός προγράμματος συμμετοχής οδοντιάτρων και μάλιστα με ορίζοντα 4ετίας, για τη δημιουργία οδοντιατρικού λεξικού, είναι ένα ταξίδι αντίθετα στο ρεύμα.

Κι όμως είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για να δείξουμε μία εξαιρετική συμπεριφορά. Η δόμηση του ορισμού ενός οδοντιατρικού όρου χρειάζεται λίγο χρόνο. Δεν έχουμε παρά να διαλέξουμε με επιμέλεια τις κατάλληλες λέξεις και να τις βάλουμε στη σωστή σειρά.
Η συνταγή
Δεν θέλει κόπο, αλλά η πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και η επιδεξιότητα χειρισμού της ελληνικής γλώσσας μπορούν να βοηθήσουν ώστε οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν τη χειρουργική ακρίβεια που απαιτεί ένα καλό λεξικό.

Ο σκοπός που εξυπηρετεί ένα εξειδικευμένο λεξικό είναι να κάνει τον ενδιαφερόμενο να καταλάβει την έννοια της λέξης που αναζητά. Συνεπώς η λιτότητα της έκφρασης, η σαφήνεια και η απλότητα, είναι ζητούμενες αρετές για τη μετάδοση των γνώσεων των συντακτών του λεξικού και αυτή που τελικώς θα καθορίσει την αξία και τη χρησιμότητά του.
Η διαδικασία
Κάθε νέα λέξη που πρόκειται να προστεθεί στο λεξικό θα ξεκινάει την περιπέτειά της από την αρχική μας σελίδα. Αντιμετωπίστε το ως μία οδοντιατρική πνευματική άσκηση. Όποτε περνάτε από την αρχική σελίδα, έχετε λίγα λεπτά και διάθεση, μπείτε στη διαδικασία να προτείνετε λέξεις ή φράσεις κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό της.

Αυτό που θα βλέπετε στην αρχική σελίδα θα είναι το προσωρινό αποτέλεσμα που περιμένει τη γνώμη σας για το πώς μπορεί να διατυπωθεί καλύτερα, για το τί θα πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί και το πώς αυτά τα επιμέρους στοιχεία πρέπει να αρθρωθούν για να συνθέσουν το σώμα ενός ορισμού.

Αυτό που μόλις περιγράψαμε θα είναι η πρώτη περίοδος της ζύμωσης των απόψεων και των ιδεών των συναδέλφων πάνω σε κάθε οδοντιατρικό όρο και όταν θα ολοκληρώνεται, ο όρος θα μεταφέρεται στο λεξικό και τη θέση του στην πρώτη σελίδα θα την καταλαμβάνει ο επόμενος όρος.

Επειδή η γλώσσα είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, κάθε οδοντιατρικός όρος που θα ενσωματώνεται στο λεξικό, θα εισέρχεται στη δεύτερη φάση του. Θα θεωρείται ώριμος, αλλά θα παραμένει ενεργός και επιδεκτικός σε επεξεργασία με καλύτερες ιδέες και νεώτερες απόψεις παρακολουθώντας την εξέλιξη της Οδοντιατρικής επιστήμης.

Υπάρχουν πολλοί κοινοί οδοντιατρικοί όροι, για τους οποίους μπορεί να αποφανθεί με ευχέρεια κάθε οδοντίατρος, αλλά και όροι περισσότερο εξειδικευμένοι, τους οποίους μπορούν να ορίσουν καλύτερα οι αντιστοίχως εξειδικευμένοι συνάδελφοι, των οποίων η συμβολή προσλαμβάνει ως εκ τούτου ξεχωριστή σημασία.

Όλα τα λήμματα σε ένα λεξικό είναι χρήσιμα και σημαντικά, ασχέτως αν κάποια από αυτά θα γίνουν περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλή στις αναζητήσεις των επισκεπτών του. Ο πλούτος άλλωστε ενός λεξικού είναι να μπορεί να δώσει απαντήσεις και στις πλέον απαιτητικές αναζητήσεις.
Η πρόσκληση
Η πρόσκληση συμμετοχής απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους. Από τους προέδρους των Οδοντιατρικών Σχολών, ως τους συναδέλφους που ζουν στην περιφέρεια ή στο εξωτερικό. Από τους εξέχοντες έως τους λιγότερο προβεβλημένους, αλλά διαθέτοντες επιστημονική αξιοσύνη.

Ειδική μνεία θα κάνουμε στο διδακτικό προσωπικό των Οδοντιατρικών Σχολών και στα μέλη των Επιστημονικών Εταιρειών, οι οποίοι λόγω της πολύτιμης εμπειρίας τους στη μετάδοση της γνώσης μπορούν να φανούν πολύτιμοι στην εκπλήρωση των σκοπών του λεξικού με τη συνεισφορά τους, αλλά και με το συμβολισμό της συμμετοχής τους.

Επιθυμία μας είναι όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι που θα συνεισφέρουν στη σύνταξη του οδοντιατρικού λεξικού, ασχέτως του βαθμού της συμβολής τους, να συμπεριληφθούν σε κατάλογο συντελεστών που θα το συνοδεύει, χωρίς αυτό να αποκλείει τη συμμετοχή όσων θελήσουν να συνεισφέρουν ανωνύμως.
 
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2022
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster