Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
30 Μαρτίου 2011

Συντάκτης:
Πρωτοβουλία Επαγγελματιών Οδοντιάτρων Αττικής
Πρόταση της Π.Ε.Ο.Α. για προγραμματική σύκλειση στον Ο.Σ.Α.
Διάλογος
Για το αποτέλεσμα των εκλογών στον Ο.Σ.Α.
Η «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Π.Ε.Ο.Α.) θέλει να ευχαριστήσει τους συναδέλφους που την τίμησαν με την ψήφο τους. Θα σεβαστεί την εντολή που έλαβε, τηρώντας την ιδρυτική διακήρυξη και θα βοηθήσει ώστε ο Ο.Σ.Α. να μπει σε νέα δυναμική παρουσία για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου και προάσπιση του επαγγέλματος και των συναδέλφων .Με αγωνιστικότητα, ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη θα συμβάλλει στην πλέον παραγωγική δράση του νέου Δ.Σ. του Ο.Σ.Α.

Ως άξονες συνεργασίας και πλαίσιο δράσης προτείνουμε τα εξής:
Κείμενο Προγραμματικής Σύγκλεισης
I.  Σημερινό πλαίσιο άσκησης Οδοντιατρικής
Η άσκηση της Οδοντιατρικής επιστήμης καθίσταται με το πέρασμα του χρόνου όλο και πιο δύσκολη χωρίς να διαφαίνεται ελπίδα ανάκαμψης. Ο Οδοντίατρος βρίσκεται σ' ένα σταυροδρόμι αντιφατικών ιδιαιτέρως αρνητικών εξελίξεων και συγκυριών αφού:
 • Οι επιστημονικές εξελίξεις που πρέπει να παρακολουθήσει με δική του πρωτοβουλία και οικονομική κάλυψη είναι ραγδαίες.
 • Οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας του ιατρείου του βαίνουν αυξανόμενες τα τελευταία τριάντα έτη χωρίς ελπίδα αναστροφής τους.
 • Η πληθωρική και καταιγιστική νομοθετική παραγωγή από την πολιτεία διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό και αντιφατικό πλαίσιο εργασίας (φορολογικό-εργασιακό).
 • Ο υπερπληθωρισμός του οδοντιατρικού δυναμικού σε συνδυασμό με τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία επιβαρύνουν τη δυνατότητα αξιοπρεπούς επιβίωσης του.
 • Η επιδείνωση των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων – καλύψεων σε συνδυασμό με την απαξίωση, αν όχι εξάλειψη της συνταξιοδοτικής προοπτικής του, δημιουργούν ανασφάλεια για το απώτερο μέλλον του.
 • Η κρατική αντιμετώπισή του ως «θύτη» του κοινωνικού συνόλου στο πλαίσιο υποδαύλισης συγκρούσεων μεταξύ επαγγελματικών ομάδων αποσαθρώνει την δυνατότητα για αξιοπρεπή παρουσία και λειτουργία με το κοινωνικό σύνολο.
 • Η στήριξη του Ο.Σ.Α. στον επαγγελματία Οδοντίατρο κρίνεται αναποτελεσματική.
II.  Άξονες δράσης
Το ασφυκτικό και χωρίς εμφανή ελπίδα ανατροπής πλαίσιο προσωπικής και επαγγελματικής λειτουργίας του σημερινού Οδοντιάτρου καλούμαστε όλοι οι συνδυασμοί του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Α. που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 20 & 21 Μαρτίου 2011 να ανατρέψουμε μέσω της συνεργασίας μας και συμμετοχής σε ένα διευρυμένο Δ.Σ. με στόχους:
 1. Την αλλαγή στον τρόπο διεκδίκησης των θεμάτων που αφορούν τον μαχόμενο επαγγελματία Οδοντίατρο.
  • Κατάρτιση φακέλου ανά θέμα με τεκμηρίωση επιχειρημάτων από την Ευρωπαϊκή ή διεθνή εμπειρία και την επεξεργασία μέχρι νομοπαρασκευαστικής διατύπωσής του.
  • Ιεράρχηση στόχων-θεμάτων ως προ την προτεραιότητα επίλυσής τους.
  • Πολυεπίπεδη διεκδίκησή τους με αναζήτηση των αναγκαίων συμμαχιών σε ομοειδείς επαγγελματικές ομάδες ή το κοινωνικό σύνολο.
  • Κινητοποίηση όλων των μελών του συλλόγου και συσπείρωση γύρω από το Δ.Σ.
 2. Διαφάνεια στην λειτουργία του Δ.Σ. και ηλεκτρονική αναδιοργάνωση του Ο.Σ.Α. με άμεση και πλουραλιστική ενημέρωση - δημοσίευση των αποφάσεων-διεκδικήσεων στα μέλη μέσω διαδικτύου καθώς και αμφίδρομη επικοινωνία με τα μέλη μέσω λειτουργίας ερωτηματολογίων – σφυγμομετρήσεων.
 3. Ενημέρωση των μελών του Ο.Σ.Α. για μείζονα επαγγελματικά θέματα μέσω της ιστοσελίδας / του περιοδικού / ημερίδων:
  • Φορολογικά
  • Ασφαλιστικά
  • Εργασιακά
  • Διαχείριση -χωροταξική κατανομή-προβολή οδοντιατρείου
  • Αξιοποίηση της ετήσιας συνδρομής / του αποθεματικού Ο.Σ.Α. ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Εμπέδωση αισθήματος εργασιακής ασφάλειας μέσω δημιουργίας τμήματος νομικής προστασίας & αναδιοργάνωσης της υφισταμένης κάλυψης αστικής ευθύνης.
 5. Προσέγγιση του κοινωνικού συνόλου μέσω της ανάδειξης του Ο.Σ.Α. ως κυρίαρχου πόλου προστασίας της στοματικής υγείας των πολιτών σε συνδυασμό με τη προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών μας κατά την άσκηση του λειτουργήματός των.
 6. Ενεργοποίηση – στήριξη του θεσμού της επαγγελματικής ανέλιξης και της δια βίου μάθησης άμεσα με διαρκή αξιολόγηση-ανανέωση του τρόπου λειτουργίας του.
III.  Στόχος
Η αναδιοργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου με όραμα και προοπτική, όχι μόνο με διαχείριση της καθημερινότητας, είναι απαραίτητη για να αφυπνισθεί σταδιακά η συλλογικότητα των συναδέλφων. Με αυτή την αναγκαία και ικανή συνθήκη εκπληρωμένη ο Ο.Σ.Α. θα μπορέσει να γίνει πρωτοπορία στα Οδοντιατρικά δρώμενα και ο καταλύτης εξελίξεων στην χειμαζόμενη Ε.Ο.Ο. από τον Οδοντίατρο, για τον Οδοντίατρο με τον Οδοντίατρο.

Μόνο τότε υπάρχει ελπίδα να παρέμβει για να αλλάξει και να βελτιώσει το σημερινό πλαίσιο άσκησης της Οδοντιατρικής στην Ελλάδα.

Κάθε στιγμή που περνά όλο και περισσότεροι συνάδελφοι απαξιώνουν τα συλλογικά μας όργανα και στρέφονται σε λογικές προσωπικής επιβίωσης και συντήρησης.

Τώρα είναι η ώρα για συλλογική δράση ενός διευρυμένου και πολυφωνικού Δ.Σ. του Ο.Σ.Α. με αξιοποίηση όλων εκείνων που θέλουν να συνεισφέρουν στην επίλυση της καθημερινότητας του Οδοντιάτρου.

© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster