Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
9 Μαρτίου 2009

Συντάκτης:
Οδοντιατρική
MicroSites Οδοντιάτρων
MicroSites
Μεταξύ επαγγελματικής κάρτας και ιστότοπου
Αν προσέξετε τις εγγραφές των συναδέλφων στον κατάλογο των οδοντιάτρων, εδώ στην Οδοντιατρική, θα δείτε ότι έχουν περίπου τις ίδες διαστάσεις και τις ίδιες πληροφορίες που αναγράφονται και στις παραδοσιακές, τυπωμένες, επαγγελματικές κάρτες.

Αν αυτή η διαδικτυακή επαγγελματική κάρτα αποτελεί το minimum της παρουσίασης ενός συναδέλφου στο διαδίκτυο, τότε η δημιουργία ενός επαγγελματικού ιστότοπου αντιστοιχεί σίγουρα στο maximum.

Τα MicroSites είναι κάτι ενδιάμεσο. Κάτι περισσότερο από μία απλή εγγραφή καταλόγου και ασφαλώς μικρότερα σε μέγεθος και χωρητικότητα πληροφοριών από ένα επαγγελματικό site.
Κείμενα, εικόνες, χάρτες
Τα MicroSites αποτελούνται από μικρά κείμενα πληροφοριών, εικόνες και χάρτες. Στο demo που έχουμε ετοιμάσει, έχουμε συμπεριλάβει 5 μικροσελίδες με κείμενα, 2 εικόνες ιατρείου και 4 χάρτες εντοπισμού θέσης ιατρείου.

Ο συνολικός αριθμός (5+2+4=11) σελίδων κειμένου, εικόνων και χαρτών στο demo είναι ενδεικτικός του μεγέθους που μπορεί να έχει ένα MicroSite, αλλά δεν είναι απόλυτος. Μπορεί να κυμανθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε συναδέλφου.

Τα κείμενα στο demo έχουν ως θεματικές ενότητες το βιογραφικό του οδοντίατρου, το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει, το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου και τους τρόπους επικοινωνίας. Το ποιές θα είναι οι θεματικές ενότητες πληροφοριών ενός MicroSite και το πόσες, θα το αποφασίσει κάθε συνάδελφος χωριστά για το δικό του.

Οι εικόνες που μπορεί να περιλαμβάνει ένα MicroSite ποικίλουν σε αριθμό και θεματολογία. Μπορεί να είναι φωτογραφίες του γιατρού, του προσωπικού, των χώρων του ιατρείου, περιστατικά κ.α.

Οι χάρτες έχουν ως σκοπό να προσανατολίσουν τον επισκέπτη του MicroSite για την θέση του ιατρείου. Για ένα μεγάλο αστικό κέντρο μπορεί να χρειάζονται περισσότεροι χάρτες με διαφορετικό επίπεδο ζουμ για να καλυφθεί η σταδιακή προσέγγιση της θέσης του ιατρείου, ενώ για ένα ιατρείο σε ένα μικρό δήμο της περιφέρειας, ίσως να αρκούν λιγότεροι.

Υπάρχουν δύο διεπαφές (interfaces) παρουσίασης, δηλαδή δύο διαφορετικές οθόνες. Μία έγχρωμη για την παρουσίαση των πληροφοριών κειμένου και μία  ασπρόμαυρη για την παρουσίαση των εικόνων. Αυτό επίσης δεν είναι δεσμευτικό. Μπορεί κάποιος συνάδελφος να προτιμήσει να χρησιμοποιήσει μία οθόνη για την παρουσίαση όλων.

Αν προσέξετε, θα δείτε ότι τα κείμενα εμφανίζονται διαδοχικά χωρίς να χρειαστεί να γίνει reload της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις εικόνες και τους χάρτες αντιστοίχως. Η τεχνολογία παρασκηνίου που χρησιμοποιούμε μειώνει αισθητά τον χρόνο περιήγησης στο MicroSite και βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη.
Υπολογισμός του κόστους συνδρομής
Τα MicroSites είναι μία υπηρεσία με συνδρομή. Η συνδρομή κυμαίνεται αναλόγως με το τι περιλαμβάνει το κάθε MicroSite.

  • Αν περιλαμβάνει μόνο μικροσελίδες κειμένου, η μηνιαία συνδρομή είναι 1€. Ο αριθμός των μικροσελίδων κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από μία έως πέντε.
  • Αν περιλαμβάνει μόνο εικόνες, η μηνιαία συνδρομή είναι 1€. Ο αριθμός των εικόνων μπορεί να κυμαίνεται από μία έως τρεις.
  • Αν περιλαμβάνει μόνο χάρτες, η μηνιαία συνδρομή είναι 2€. Ο αριθμός των χαρτών μπορεί να κυμαίνεται από έναν έως τέσσερεις.
Αν περιλαμβάνει συνδυασμό των ανωτέρω, τα ποσά αθροίζονται αναλόγως. Για παράδειγμα ένας συνδυασμός 5 μικροσελίδων κειμένου και 4 χαρτών έχει συνδρομή 3€.
Η εξέλιξη της εφαρμογής
Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι τεχνολογίες διαδικτύου είναι τέτοια, που όλες οι διαδικτυακές εφαρμογές είναι ..υποχρεωμένες να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, άλλοτε με μικρότερα κι άλλοτε με μεγαλύτερα βήματα.

Η απόκτηση ενός MicroSite μοιάζει με την επιβίβαση σε ένα όχημα παρουσίασης που κινείται προς την κατεύθυνση αυτών των αλλαγών κι όσο θα ταξιδεύει θα αλλάζει διαρκώς για να γίνεται καλύτερο.
 © Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2022
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster