Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
13 Μαΐου 2012

Συντάκτης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ε.Ο.Ο. & Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια
29ο ΠΟΣ
Περί ισολογισμών Συνεδρίων
Παραδοσιακά η Ε.Ο.Ο. διοργανώνει κατ' έτος ένα Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο (Π.Ο.Σ.), η ανάληψη του οποίου ξεκινά με μια παγκόσμια ιδιομορφία, χωρίς δηλαδή απαραίτητα να έχει δημοσιευθεί ισολογισμός του προηγουμένου συνεδρίου. Έτσι στο πέρασμα του χρόνου συσσωρεύονται "ανοικτοί ισολογισμοί" και απλά ξεχνιούνται…
To 29° Π.Ο.Σ. στα Ιωάννινα
Για να δούμε αναλυτικά το 29ο Π.Ο.Σ. των Ιωαννίνων :
 1. Η διοργανώτρια εταιρεία CUBE PLANNERS επιλέχθηκε από 13 υποψήφιες εταιρείες και στην ημιτελική φάση επιλογής, αφού ενημερώθηκε για τα βασικά έξοδα του Π.Ο.Σ.(!) άλλαξε την προσφορά της σχετικά με το όφελος προς την Ε.Ο.Ο., το οποίο μείωσε στο 50% του αρχικού προσφερόμενου ποσού εκ μέρους της (!)
 2. Η CUBE PLANNERS προσέφερε μη ανταγωνιστικά πακέτα μετάβασης και διαμονής για τους συμμετέχοντες.
  Η Ε.Ο.Ο. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το συνολικό κόστος συμμετοχής των συναδέλφων και των φοιτητών και όχι μόνο το δικό της προσφερόμενο κέρδος – άλλωστε η διοργάνωση των Π.Ο.Σ. δεν είναι αυτοσκοπός.
  Τα ακριβότερα πακέτα εις βάρος των συμμετεχόντων συναδέλφων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.
  Προσφορές εταιρειών για ξενοδοχεία & μεταφορά συμμετεχόντων
  Ξενοδοχείο Grand Serai Με λεωφορείο Αεροπορικώς
  Μονόκλινο  CUBE  450 € / άτομο 590 € / άτομο
  Μονόκλινο  THEMA  300 € / άτομο 425 € / άτομο
  Ακριβότερη η μειοδότρια CUBE 150 € 165 €
  Ξενοδοχείο Du Lac Με λεωφορείο Αεροπορικώς
  Μονόκλινο  CUBE  450 € / άτομο 590 € / άτομο
  Μονόκλινο  THEMA  250 € / άτομο 370 € / άτομο
  Ακριβότερη η μειοδότρια CUBE 200 € 220 €
 3. Ο αριθμός των συμμετεχόντων συνέδρων, όπως ανακοινώθηκε στο συνέδριο, ήταν άνω των 1.000 συμμετοχών και η Ε.Ο.Ο. ανέμενε 120.000 € βάσει της σύμβασης συνεργασίας της, αλλά… η εταιρεία CUBE PLANNERS στον δικό της απολογισμό δηλώνοντας 999 συμμετοχές Οδοντιάτρων απέδωσε τελικώς 110.000 € μείον κάποια αμφισβητήσιμα έξοδα.
 4. Με επιστολή της προς την Ε.Ο.Ο. η εταιρεία CUBE PLANNERS στις 24-6-2010, δηλώνει ότι θα καταβάλει την ανωτέρω διαφορά των 10.000, ακόμη και με λιγότερους από 1.000 συνέδρους, σαν ένδειξη καλής θέλησης (!) μελλοντικής συνεργασίας, δηλαδή λ.χ. να αναλάβει το επόμενο συνέδριο (!) που ουδέποτε κατέβαλε:
  "…προτιθέμεθα να καταβάλλουμε 10.000 ευρώ επιπλέoν της σύμβασης προσδοκώντας σε μελλοντική συνεργασία και στην εκτίμηση της στάσης μας αυτής από το Δ.Σ."
  (εννοεί της Ε.Ο.Ο.)
 5. Ενώ στη σύμβαση συνεργασίας η CUBE PLANNERS αναλαμβάνει όλα τα έξοδα του 29ου Π.Ο.Σ. εγγράφως, στον Απολογισμό του 29ου του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. αναφέρονται έξοδα, που φέρονται να καλύπτονται από την διοργανώτρια εταιρεία.
Ερωτήματα
 1. Εάν οι συμμετοχές στο 29ο Π.Ο.Σ. ήταν άνω των 1.000, γιατί η Ε.Ο.Ο. δεν διεκδίκησε αποτελεσματικά τις 10.000 € που εδικαιούτω βάσει σύμβασης;
 2. Εάν οι συμμετοχές ανήλθαν στις 999, εφόσον δεχθούμε τον "τροποποιημένο" απολογισμό του πρακτορείου CUBE, γιατί έστω ένα μέλος του Δ.Σ. δεν σκέφτηκε να εγγραφεί επιπρόσθετα, στην διάρκεια του συνεδρίου, ώστε να υπερβούν τις 1000 συμμετοχές και να κερδίσει η Ε.Ο.Ο. το ποσό των 10.000 € (μείον έστω το κόστος μίας συμμετοχής των 80 €);
 3. Εάν τα "διεκδικούμενα" ποσά από την Ε.Ο.Ο. είχαν εισπραχθεί και υπήρχε νοικοκύρεμα στα οικονομικά, θα υπήρχε η άνεση να μειωθεί το δικαίωμα συμμετοχής τουλάχιστον των φοιτητών Οδοντιατρικής στα Π.Ο.Σ.;
Απάντηση
Τα ερωτήματα αυτά δεν θα απαντηθούν, τα "διεκδικούμενα" ποσά από την Ε.Ο.Ο. δεν θα εισπραχθούν, γιατί… εν τω μεταξύ η CUBE PLANNERS πτώχευσε!
Βασίλειος Σταθόπουλος
Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Ε.Ο.Ο.
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster