Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
5 Μαρτίου 2012

Συντάκτης:
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ποιός και πού ασκεί την Ορθοδοντική στην Ελλάδα
Άσκηση Ορθοδοντικής
Η Ορθοδοντική είναι ειδικότητα της Οδοντιατρικής
Η Ορθοδοντική είναι μια ειδικότητα της Οδοντιατρικής, η οποία ασχολείται με τη διευθέτηση των δοντιών στα οδοντικά τόξα και την καθοδήγηση των γνάθων σε αρμονικές θέσεις μεταξύ τους, με στόχο την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας τού στόματος και της αισθητικής του προσώπου.

Στην Ελλάδα έχει αναγνωρισθεί ως ειδικότητα από το 1985 (Ν. 1579/23-12-1985) και από το 1988 έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ένα ίδρυμα ή εκπαιδευτικό κέντρο θεωρείται κατάλληλο για την παροχή εκπαίδευσης, προς απόκτηση της ειδικότητας της Ορθοδοντικής (με το Π.Δ. 235/1988).
Η εκπαίδευση των Ορθοδοντικών
Όπως σε πολλές χώρες της Ε.Ε. αλλά και διεθνώς, ο ορθοδοντικός, μετά την αποφοίτησή του από την Οδοντιατρική, εκπαιδεύεται για τρία (3) χρόνια, σε μετεκπαιδευτικά τμήματα Οδοντιατρικών Σχολών, προκειμένου να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις επιστημονικές γνώσεις, για να αποκτήσει την ειδικότητα.

Στην Ελλάδα λειτουργούν ορθοδοντικά τμήματα τόσο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 260/12.4.1994), όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ υπ' αριθμ. 331/4.5.1994) και τα προγράμματά τους πληρούν τόσο τους όρους της Ευρωπαϊκής οδηγίας 78/687/EEC, όσο και του προγράμματος Erasmus.
Η άσκηση της Ορθοδοντικής
Παρόλη την υψηλή εξειδίκευση της ειδικότητας, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει την παροχή ορθοδοντικής θεραπείας εκτός από τους ειδικευμένους ορθοδοντικούς και από γενικούς οδοντίατρους (εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις) (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 36/1991)..

Ας σημειωθεί ότι για την απόκτηση πτυχίου Οδοντιατρικής, οι φοιτητές παρακολουθούν στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, 245 ώρες εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική (Αδαμίδης και συν., Journal of Orthodontics, 27 (1) 84 - 91, 2000), με έμφαση στη διάγνωση, ενώ οι ειδικοί ορθοδοντικοί παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, για την απόκτηση της ειδικότητας, τουλάχιστον 4800 ώρες εκπαίδευσης στην Ορθοδοντική).

Στην Ελλάδα ορθοδοντικές υπηρεσίες παρέχονται από :
  • Περισσότερους από 465 εξειδικευμένους ορθοδοντικούς, στα ιδιωτικά τους ιατρεία, σε όλη τη χώρα
  • Τα προπτυχιακά ορθοδοντικά τμήματα των Οδοντιατρικών Σχολών Αθηνών & Θεσσαλονίκης, με σκοπό την κλινική εξάσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, όπου γίνονται δεκτά πολύ απλά περιστατικά (κυρίως πρόληψη ορθοδοντικών προβλημάτων)
  • Τα μεταπτυχιακά ορθοδοντικά τμήματα των Οδοντιατρικών Σχολών Αθηνών & Θεσσαλονίκης, με σκοπό την κλινική εξάσκηση 4 - 8 μεταπτυχιακών φοιτητών ανά τμήμα, όπου παρέχεται πλήρης ορθοδοντική θεραπεία
  • Τα στρατιωτικά νοσοκομεία όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων (Ν.Ν.Α., 401, 251) για το μόνιμο προσωπικό τους
  • Τα ορθοδοντικά τμήματα του Ι.Κ.Α. για ασφαλισμένους έως 13 ετών (κατόπιν επιλογής, με μακροχρόνια λίστα αναμονής)
  • Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία, όπως το ταμείο ΔΕΗ, Εθνικής τράπεζας, Αγροτικής τράπεζας κ.τ.λ. σε μικρή κλίμακα για τους ασφαλισμένους και μέλη των οικογενειών τους, σε ορισμένα εκ των οποίων υφίστανται κλινικές προϋποθέσεις
  • Γενικούς οδοντίατρους, κατά κανόνα σε περιορισμένη κλίμακα θεραπειών (κυρίως διάγνωση, προληπτική και κατασταλτική ορθοδοντική)
Περισσότερες πληροφορίες για τις παροχές των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων, για ορθοδοντική περίθαλψη (από τον ιστότοπο της ΕΟΓΜΕ).
Βασίλειος Σταθόπουλος 
Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής
Μελέτης & Έρευνας
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2023
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster