Οδοντιατρική Σύννεφα

Ημερολόγιο


Πρώτη δημοσίευση:
27 Ιουνίου 2012

Συντάκτες:
Νίκος Κουσκουράνης
Βασίλειος Σταθόπουλος
Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ε.Ο.Ο.
Ανοιχτή επιστολή
Παρακαλούμε κε Πρόεδρε της Ε.Ο.Ο. & εκπρόσωπε των Οδοντιάτρων στο Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Α.Υ., όπως απαντήσετε στα εύλογα ερωτήματα, που τίθενται:
1. Το τμήμα περίθαλψης του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ παραμένει εκτός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 31/12/2012, ώστε να ολοκληρωθεί αναλογιστική μελέτη προς απόδειξη της βιωσιμότητας του Ταμείου.

Είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί αναλογιστική μελέτη;
  • Όταν το ΤΣΑΥ με έγγραφό του (αρ.πρ. Φ10042/30224/1003/13-12-2011) δηλώνει αδυναμία έκδοσης αναλυτικών καταστάσεων κατά κατηγορία συνταξιούχων του – ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι - και ανακοινώνει το συνολικό αριθμό τους, 20.747, δηλαδή του πιο απλού δεδομένου του, παρόλες τις κατά περιόδους ημιτελείς προσπάθειες μηχανοργάνωσης του, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ;
  • Η περίπτωση ΤΣΑΥ Όταν οι ισολογισμοί του ΤΣΑΥ των ετών 2002-2004 δεν έχουν εκτελεστεί-υποβληθεί από την Εταιρεία ορκωτών λογιστών που τους έχει αναλάβει, ενώ οι ισολογισμοί των ετών 2005-2011 δεν έχουν ακόμη ανατεθεί. Γιατί; Σε μελέτη του κ. Γιώργου Ρωμανιά προς την Ε.Ο.Ο. το 2002 αναφέρεται: "…αν και οι ετήσιοι ισολογισμοί του ΤΣΑΥ δεν εμπεριέχουν τις μη ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του οργανισμού, τα πραγματικά στοιχεία των ετήσιων απολογισμών και ισολογισμών αποτελούν την πρώτη ύλη για την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών που είναι η προβολή των μεγεθών του παρόντος στο μέλλον".
  • Όταν το Ταμείο οφείλει αγνώστου αριθμού απαιτήσεις εντολών πληρωμής ιατρικών επισκέψεων, δαπανών φαρμάκων και άλλων παροχών και εντολών φαρμακείων, διαγνωστικών κέντρων & νοσοκομειακής περίθαλψης ανεκτέλεστες, ορισμένες εκ των οποίων από το 2010;
2. Αγοράσθηκαν ή όχι ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου μερικών εκατομμυρίων ευρώ το Φθινόπωρο του 2011, μεσούσης της βέβαιης επιβολής "κουρέματος" επί των ομολόγων από 50% έως 75% και σήμερα ίσως σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της ονομαστικής τους αξίας;
3.
α)  Σε τί ποσά ανέρχεται η εργοδοτική εισφοροδιαφυγή το 2011, ή καλύτερα την τελευταία δεκαετία;
β)  Τί ποσοστό των εν λειτουργία κλινικών και διαγνωστικών κέντρων Πανελλαδικά έχουν καταγραφεί ως εργοδότες στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ από το Τμήμα επιθεωρητών του Ταμείου;
γ)  Με πόσους υπαλλήλους είναι στελεχωμένο σήμερα το ανωτέρω τμήμα, (Ασφαλιστική Νομοθεσία Τ.Σ.Α.Υ., έκδοση Ε.Ο.Ο., 2004, σελίδα 7) το οποίο έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο καταβολών των εισφορών των διαγνωστικών κέντρων & νοσηλευτικών ιδρυμάτων που απασχολούν υγειονομικούς;
δ)  Έχουν εκκαθαρισθεί οι λογαριασμοί ιδιωτικών θεραπευτηρίων και έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές την τελευταία δεκαετία;
4.
α)  Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με οργανόγραμμα 298 υπαλλήλων και προσεγγίζοντας σήμερα το 1/3 μόνο απασχολούμενων υπαλλήλων, ιδίως μετά την αποχώρηση των επί συμβάσει απασχολούμενων γιατί δεν αξιοποίησε την πρόταση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου να βοηθηθεί το τμήμα φαρμακευτικής περίθαλψης από προσωπικό που θα "χορηγούσε" ο Π.Φ.Σ.;
β)  Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι, λ.χ. από ΔΕΚΟ, έχουν μεταταχτεί στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και με ποια μισθολογική σχέση;
5. Γιατί το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν προχώρησε σε δημιουργία κλάδου επικουρικής ασφάλισης για τους μετά την 1/1/1993 ασφαλισμένους, ανάλογη ρύθμιση που έκανε το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (αποτελεί πρόταση της Ε.Ο.Ο. - σελίδα 33);
6. Διατίθετο ή όχι κάθε χρόνο έως το 2012 ένα ποσό ύψους 20.000 € για ανάγκες κοινωνικών εκδηλώσεων του προσωπικού, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως τα τελευταία χρόνια, που ενώ αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, οι συντάξεις και άλλες παροχές αν δεν έχουν μειωθεί, μένουν σταθερές από το 2007;
7. Τον Μάρτιο του 2012 το ΕΤΑΑ προχώρησε σε εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ενώ υπήρχαν προειλημμένες αποφάσεις, ή τουλάχιστον κυβερνητικές εξαγγελίες, για εφαρμογή του μέτρου από το 2010.

Εάν το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ είχε την ίδια με το κοινό ή πληρέστερη πληροφόρηση από τα αρμόδια Υπουργεία, γιατί προχώρησε το 2011 σε παραγγελία τέτοιου αριθμού νέων βιβλιαρίων φαρμάκων & παρακλινικών εξετάσεων και κόστους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;

Η συνέχεια της επιστολής στην επόμενη σελίδα
© Copyright : Odontiatriki.gr 2000-2024
All rights reserved. No part of this website may be reproduced, in any form or by any means,
without permission in writing from the webmaster